พุทธศักราช 2444 ใช้กำลังบางส่วนขึ้นไปปราบกบฎผีบุญผีบ้าที่ จ.อุบลราชธานี จนราบคาบ

พุทธศักราช 2450 ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาการเฉพาะเหล่าต่อหน้าพระที่นั่ง ณ ท้องสนามหลวง ในจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน 9 กรม แต่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ผลดีเยี่ยมโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับพระราชทานรางวัลเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติคือ พานดอกไม้เงินขนาดใหญ่รูปช้าง 3 เศียร มีคนยืนกำกับ 2 คน และทหารทุกคนได้รับพระราชทานเสนาคล้องคอ

พุทธศักราช 2455 พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการพิเศษ และได้รับพระราชทานบรมบัญชานุญาต ให้ทหารกรมนี้ติดอักษรพระรามาภิไธยย่อ จปร.

พุทธศักราช 2460 เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้คัดเลือกนายสิบ และพลทหารในหน่วย จำนวน 12 นาย ส่งไปในงานมหายุทธสงครามของทวีปยุโรปพระบรมโอรสสาธิราช เสด็จเยี่ยมฐานปืนใหญ่

พุทธศักราช 2483-2485 ทหารปืนใหญ่นครราชสีมา 2 กองพัน (ป.พัน.7,ป.พัน.8) ได้ร่วมรบในสงครามอินโดจีนด้านทิศพายัพ ได้ปฏิบัติการรบอย่างห้าวหาญจนได้รับชัยชนะ

พุทธศักราช 2484 ตอนปลายปี ป.พัน.8 ได้เคลื่อนที่ไปยึดดินแดน ในจังหวัดพิบูลสงคราม โดยเดินผ่านทาง จังหวัดสุรินทร์ และช่องจอม

 

พุทธศักราช 2485 - 2488 ได้ปฏิบัติการในทิศพายัพ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้มีส่วนร่วมในการเข้าตีเมืองเชียงตุง และได้ปฏิบัติการรบหลายครั้ง แต่ปรากฏว่า กองพันนี้ มีทหารตายน้อยกว่าหน่วยอื่น ๆ นับว่าทำการรบได้ผลดี และแสดงถึงสุขอนามัยอันดียิ่ง

พุทธศักราช 2489 ป.พัน.8 ได้แปรสภาพมาเป็น ป.3 พัน.1 และนายทหาร นายสิบ พลทหาร ได้ร่วมใจกันสร้างหอฝึกยิงเมคานิคส์ โดยดัดแปลงมาจาก โรงฝึกยิงมารานอฟกี้ โคกกระเทียม มาทำด้วยไม้ และสำเร็จด้วยมือคนไทยเป็นแห่งแรก

ยิงสลุตหลวงพุทธศักราช 2495 ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ประจำกองพัน พันโท อิทธิศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผบ.ป.2 พัน. 3 ได้นำกำลังพลไปรับจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ ประรำพิธีท้องสนามหลวง

พุทธศักราช 2495 ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยปืนใหญ่ยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด ถวายพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกป

พุทธศักราช 2507 ป.พัน.3 ส่งกำลังบางส่วนไปร่วมปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศที่ 3 จัดเป็นกองร้อยอิสระเรียกชื่อว่า กองร้อยปืนใหญ่ ซันไรส์ที่ 1 (เอสอาร์ - 1)

พุทธศักราช 2510 - 2512 ป.พัน.3 ส่งกำลังบางส่วนให้กองร้อย เอสอาร์ - 3 ถึง เอสอาร์ - 8 ไปปฏิบัติ ณ ประเทศที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยม ฐานปืนใหญ่ ร้อย.ป.303พุทธศักราช 2511ป.พัน.3 ส่งกำลังบางส่วนให้ พล.อสส. (จงอางศึก) ไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามใต้

พุทธศักราช 2512 - 2514 ป.พัน.3 ส่งกำลังบางส่วนให้ พล.อสส. (จงอางศึก) ไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเวียดนามใต้

พุทธศักราช 2514 - 2516 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วน ให้กองร้อยทหารปืนใหญ่ เสือพรานที่ 1 ถึง กองพันทหารปืนใหญ่ เสือพรานที่ 6 ไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศที่ 3

พุทธศักราช 2513 - 2515 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนไปปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จัดเป็นกองร้อยอิสระ เรียกว่า ร้อย.ป.303 สนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า

พุทธศักราช 2515 - 2516 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วน ไปปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จัดเป็นฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า ร้อย.ป.302 สนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า

พุทธศักราช 2518 - 2519 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนไปปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็น บก.พัน.ป. และฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า บก.พัน.ป.03 , ร้อย.ป.3021, ร้อย.ป.3031 และ ร้อย.ป.3032 สนับสนุน ผส.23 และ ผส.3 ตามลำดับ

พุทธศักราช 2519 - 2520 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนออกปฏิบัติการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็นฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า ร้อย.ป.3011 และ ร้อย.ป.3012 สนับสนุน ผส.3

พุทธศักราช 2520 - 2521 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนออกปฏิบัติการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็นฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า ร้อย.ป.3021, ร้อย.ป.3022 และ ร้อย.ป.3031 สนับสนุน ผส.3 , ศฝด.202 และ ชค.66

ฐานยิงปืนใหญ่

พุทธศักราช 2523 - 2524 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนออกปฏิบัติการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็นฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า ร้อย.ป.3011, ร้อย.ป.3012 สนับสนุน ศฝด.202

พุทธศักราช 2524 ได้รับประกาศเกียรติศักดิ์จาก มทภ.2 ซึ่ง ป.พัน.3 ได้จัดกำลัง 1 พัน.ร ร่วมปฏิบัติการ แก้ไขเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ ระหว่าง 1 - 5 เมษายน 2524 เป็นผลทำให้สถานการณ์คงคืนดีได้เรียบร้อยฉับพลัน โดยมิต้องเสียเลือดเนื้อ

พุทธศักราช 2524 - 2525 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วนออกปฏิบัติการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็น บก.กรม ป. และฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า บก.กรม ป.ทภ.2 สน. และ ร้อย.ป.3021 สนับสนุน ทภ.2 สน. และ ชค.31

พุทธศักราช 2525 ป.พัน.3 จัดกำลังบางส่วน ออกปฏิบัติการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยจัดเป็น ฐานยิงปืนใหญ่ เรียกว่า ร้อย.ป.3031 สนับสนุน พตท.24 และจัดเป็น 1 ร้อย.ป.เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง โดยหมุนเวียนกันปฏิบัติกับ ป.พัน.8

พุทธศักราช 2526 - 2527 จัดกองร้อยปืนใหญ่ สนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 ในภารกิจปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยออกปฏิบัติการ ในรูปการจัดตั้งฐานยิงร้อยปืนใหญ่ ซึ่งสามารถ ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของหน่วยเหนือจนบรรลุผลสำเร็จ

พุทธศักราช 2530 - 2531 จัดกำลังพลบางส่วนเป็น ป.พัน.603 และ ร้อย.ป.3021 สนับสนุนกองกำลังสุรนารีในภารกิจป้องกันประเทศ เขตภาคอีสานตอนล่างหลายครั้ง เช่น ยุทธการเนิน 472, ยุทธการเนิน 538 และยุทธการช่องบก ผลการปฏิบัติ สามารถสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ

ฐานยิงปืนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีระกรรมของกำลังพลของหน่วย พลีชีพในสนามรบ

- ในระหว่างไปร่วมรบป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศที่ 3 เมื่อ พุทธศักราช 2514 จำนวน 2 นาย คือ ร้อยโท เดชา เสริมรัมย์ และ สิบโท ฉัตร พันธุ์ไร่

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.นาแก จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช 2515 จำนวน 6 นาย คือ ร้อยตรี กระจ่าง มังมะติ, สิบเอก บุญเหลือ ตั้งใจ, สิบเอก วันดี ซีกพุดซา, สิบเอก คล่อง พิมพ์สะเกตุ, สิบเอก เสวย จันทร์น้อย และ สิบเอก ประเทือง ก้อนเพชร

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.กระุนวน จ.ขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช 2523 จำนวน 3 นาย คือ จ่าสิบเอก บุญส่ง ตระสินธุ์, จ่าสิบเอก สันติ ชูเกษม และ สิบโท คมสันต์ ซองศิริ

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.นาแก จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช 2523 จำนวน 1 นาย คือ สิบตรี เคน วงศ์หาจักร

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2524 จำนวน 1 นายคือ สิบเอก เสริมวิทย์ แสงทอง

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เมื่อปีพุทธศักราช 2524 จำนวน 1 นาย คือ พลฯ ประเสริฐ โพธิ์ชื่น

- ในระหว่างออกไปทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ อ.เมือง จ.สกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2525 จำนวน 1 นาย คือ พลฯ วิชัย ยืนชีวิต

Webmaster prasit ; roiysam@hotmail.com