สมุดเยี่ยมชม || ร่วมแสดงความคิดเห็น || E-mail ถึงกองพัน[ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐-๔๔๒๔-๑๑๒๕]

  

 ด้านทิศเหนือจะอยู่ติดกับกองร้อย บร.พล.ร.๓ ประกอบไปด้วย


   ด้านหลังกองบังคับการกองพัน (ทิศตะวันออก) จะติดกับพื้นที่กองพันทหารม้าที่ ๘

 

 
Webmaster prasit ; roiysam@hotmail.com