กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัด ๑-๖๒ ๒๖ พ.ค.๖๒

     

ดาวน์โหลดรูปภาพ