การเรียกพลเพื่อตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ ๑๕ มิ.ย.๖๒

     

ดาวน์โหลดรูปภาพ