การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ป.๓ พัน.๓ ๑๗ มิ.ย.๖๒

     

ดาวน์โหลดรูปภาพ