ด้านทิศเหนือจะอยู่ติดกับกองร้อย บร.พล.ร.๓   ด้านหลังกองบังคับการกองพัน (ทิศตะวันออก) จะติดกับพื้นที่กองพันทหารม้าที่ ๘